1.
De behoeften, opgesplitst in functies en vervolgens in uitrusting en middelen, analyseren.
2.
Anticiperen op de middelen die zullen worden gebruikt.