5.
‘Aanbieders’ en ‘vragers’ van middelen (materialen, verbruiksgoederen, …) makkelijker met elkaar in contact brengen.
6.
De logistieke elementen implementeren die de circulariteit van de middelen mogelijk maken (duidelijke afbakening van de ruimtes die gewijd zijn aan deze middelen voor een optimale kwalitatieve sortering en om mogelijke kruisbesmetting te vermijden).