Repenser le métier 3 NL

5. ‘Aanbieders’ en ‘vragers’ van middelen (materialen, verbruiksgoederen, …) makkelijker met elkaar in contact brengen. 6. De logistieke elementen implementeren die de circulariteit van de middelen mogelijk maken (duidelijke afbakening van de ruimtes die gewijd...

Repenser le métier 4 NL

7. Bewustmaken en selecteren van leveranciers op basis van hun ‘circulaire, ecologische en ethische’ prestaties, met name door middel van specifieke specificaties en checklists. 8. Meten, communiceren en promoten van de effecten van de genomen initiatieven bij de...