Transformeer de Belgische evenementenindustrie van een lineair en milieu-impact genererend model naar een circulair, ecologisch en ethisch model.

Uitdagingen

Met bijna 77.000 evenementen die jaarlijks in België worden georganiseerd, hebben we het over:

Massabewegingen veroorzaken een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen (met name CO²).

Grote hoeveelheden afval, vaak voor eenmalig gebruik.

Voedselverspilling is het gevolg.

Een duidelijke negatieve impact op de lokale flora en fauna als gevolg van tijdelijke infrastructuren.

Ambities

Bijdragen tot de transformatie van de sector en zijn activiteiten naar milieuvriendelijkere praktijken.

Circulariteit implementeren als een productief model in de eventactiviteit.

Operationele instrumenten ter beschikking stellen van de operatoren die verantwoordelijk zijn voor de eventprojecten.

De komst van ecosystemen voor eventproductie (klanten, partners en leveranciers) bevorderen.

Resultaten

Verlengen van de levensduur en het gebruik van de ‘solide’ materialen.

Verminderen van de hoeveelheid geproduceerde afval.

Het gebruik van milieuvriendelijke en zo lokaal mogelijke materialen vergroten.

Het energieverbruik verminderen, zowel wat de vervaardiging als de logistiek en het transport betreft.

He arbeidsomstandigheden van de werknemers in de sector respecteren en bijdragen tot een echte sociale ethiek.

De deelnemers aan het evenement bewustmaken op het vlak van duurzaamheid.

Een diepe evolutie

De sector

herdefiniëren

8 ESSENTIËLE

BEHOEFTEN

om werkelijk circulaire, ecologische en ethische gebeurtenissen te ontwerpen en te ontwikkelen.

Repenser le métier 1 NL

1.
De behoeften, opgesplitst in functies en vervolgens in uitrusting en middelen, analyseren.
2.
Anticiperen op de middelen die zullen worden gebruikt.

Repenser le métier 2 NL

3.
De stroom van inkomende en uitgaande middelen traceren.
4.
De CO²-voetafdruk berekenen voor alle activiteiten die verband houden met de organisatie van een evenement

Repenser le métier 3 NL

5.
‘Aanbieders’ en ‘vragers’ van middelen (materialen, verbruiksgoederen, …) makkelijker met elkaar in contact brengen.
6.
De logistieke elementen implementeren die de circulariteit van de middelen mogelijk maken (duidelijke afbakening van de ruimtes die gewijd zijn aan deze middelen voor een optimale kwalitatieve sortering en om mogelijke kruisbesmetting te vermijden).

Repenser le métier 4 NL

7.
Bewustmaken en selecteren van leveranciers op basis van hun ‘circulaire, ecologische en ethische’ prestaties, met name door middel van specifieke specificaties en checklists.
8.
Meten, communiceren en promoten van de effecten van de genomen initiatieven bij de deelnemers.

8 Thema’s

Locaties

Catering

Meubilair

Decoratie

Bewegwijzering

Mobiliteit

Goodies

Afval

Stakeholders

Klanten

Net als de opdrachtgevers besteden steeds meer consumenten aandacht aan milieukwesties, waardoor de belangstelling voor milieuverantwoorde activiteiten toeneemt. Deze duidelijke trend reikt sterke argumenten aan om klanten te overtuigen om meer duurzame evenementen te ontwerpen en te ontwikkelen.

DE ROLLEN VAN DE AGENTSCHAPPEN :

  • De klant bewustmaken van/informeren over het belang van circulariteit, de voorgestelde oplossingen en hun milieu- en ethische voordelen.
  • De mogelijke budgettaire gevolgen van de aanbevolen circulaire oplossingen beargumenteren.
  • Een gedetailleerd technisch verslag over de duurzaamheid van het evenement verstrekken.

Leveranciers

De partner-leveranciers van eventservices vormen cruciale partners in het circulaire project en werken nauw samen met agentschappen, vaak al in de ontwerpfase. Door hun middelen te bundelen, hun logistieke processen te verfijnen en te kiezen voor meer respectvolle materialen en producten die gemakkelijker te repareren, te hergebruiken of te transformeren zijn, vormen zij de pijlers van de circulaire eventtransitie.

Deelnemers

Door hun gedrag zijn ook de deelnemers belangrijke spelers in het circulaire project dat voor het evenement wordt opgezet (op vlak van mobiliteit, afval, …). Daarom moeten zij hiervan bewust worden gemaakt en in elke fase van het systeem verantwoordelijk worden gesteld door voorkeur te geven aan een positieve, ludieke en/of aangename aanpak.
Dit zal ongetwijfeld worden vergemakkelijkt door het feit dat steeds meer mensen gevoelig zijn voor ecologische- en milieuverantwoordelijkheidskwesties. Zij moeten daarom betekenis en interesse vinden in de ondernomen acties.