Covid 19

De gezondheidscontext omtrent COVID19 leidde tot nieuwe gezondheidsmaatregelen in de evenementensector.

Wij vragen u dan ook om de officiële instanties te raadplegen om op de hoogte te zijn van de te volgen gezondheidsprotocollen in functie van de evolutie van de situatie en van de medische en sanitaire ontdekkingen inzake het coronavirus en zijn mutaties.

De uitvoering van die maatregelen verenigt menselijke en materiële middelen die in lijn liggen met de thema’s van de Circular Toolkit en voldoen aan dezelfde circulariteitsprincipes.

Het is een feit dat de productie van voorwerpen voor eenmalig gebruik en de – meestal plastic – verpakkingen waarin die zitten, sinds de gezondheidscrisis aanzienlijk is toegenomen (maskers, handschoenen, flacons met gel enz.). In dat verband moet bijzondere aandacht worden besteed aan oververpakking en aan het zoveel mogelijk beperken van die materialen, zonder de gezondheidsefficiëntie van de te nemen maatregelen te verminderen. Ook moet er op gelet worden dat zoveel mogelijk materialen gebruikt worden die idealiter herbruikbaar of ten minste recycleerbaar zijn. In dit geval moet ook het beheer van doelgerichte inzamelingen voor dergelijke middelen worden voorzien, met name om een mogelijke besmetting te vermijden.

Hieronder staan de voornaamste gezondheidsmaatregelen die in het kader van de circulariteit aan bod kunnen komen. In die zin is het belangrijk om te preciseren dat dit geen uitputtende lijst is van gezondheidsmaatregelen die moeten worden genomen.

Hydroalcoholische gel

De oplossing van de hydroalcoholische gel geniet de voorkeur voor plaatsen die geen waterverdelings- en afvoerpunt hebben. De belangrijkste maatregelen die moeten worden genomen zijn:

 • Geef zoveel mogelijk de voorkeur aan de aankoop van lokale gel (bijvoorbeeld afkomstig van de productie van Belgische distilleerderijen) met de meest efficiënte ingrediënten maar zonder toevoeging van overbodige stoffen. De samenstelling van de hydroalcoholische gel is beschikbaar in “open source”.
 • Kies de grootst mogelijke verpakking (in liter) die is afgestemd op uw behoeften op lange termijn.
 • Beperk de verpakkingen, geef de voorkeur aan verpakkingen in duurzame materialen en sorteer/recycleer ze na gebruik.
 • Geef de voorkeur aan hervulbare en “stevige/duurzame” flacons om hergebruik op lange termijn te stimuleren.
 • Kies voor een mechanische geldispenserpaal (te bedienen met de voet, met name omwille van gezondheidsredenen) en geef de voorkeur aan duurzame materialen (gerecycleerd hout bijvoorbeeld). Online zijn er tal van tutorials die uitleggen hoe zo’n dispenser kan worden gemaakt.

Zeep en handdoeken

Deze oplossing vereist een waterverdelings- en afvoerpunt alsook een oplossing om de handen te drogen. De belangrijkste maatregelen die moeten worden genomen zijn:

 • Geef zoveel mogelijk de voorkeur aan de aankoop van lokale en “koud” geproduceerde zeep, die minder energie vraagt en milieuvriendelijk is (slow cosmetics).
 • Kies de grootst mogelijke verpakking die is afgestemd op uw behoeften op lange termijn.
 • Geef de voorkeur aan hervulbare dispenserflessen.
 • Kies voor een mechanische dispenser (met voetbediening).
 • Vermijd harde zepen (een vloeibare oplossing verdient de voorkeur om gezondheidsredenen).
 • Geef de voorkeur aan handdoeken op een rol van gerecycleerd ecopapier zonder bleekmiddel of kleur. Door de gezondheidscrisis is het beter om geen herbruikbare handdoeken te gebruiken, behalve voor evenementen met een beperkt aantal deelnemers, waarbij een “eenmalig gebruik tijdens het evenement” gevolgd door een wasbeurt op hoge temperatuur na afloop van het evenement mogelijk is.

 

 

Maskers en vizieren

Er bestaan verschillende soorten maskers met specifieke eigenschappen en een verschillende mate van duurzaamheid. Het wordt aanbevolen om de meest geschikte oplossing te kiezen in functie van het gebruik en de gebruikscontext. Kies best voor herbruikbare maskers. Deelnemers aan evenementen wordt dan ook gevraagd om hun eigen maskers mee te brengen, maar er worden wel extra maskers voorzien voor wie dit vergeet.

Herbruikbaar stoffen masker:

 • Wasbare en herbruikbare stoffen maskers die in de winkels worden verkocht of soms worden gemaakt en gedoneerd door burgerinitiatieven, of die zelf genaaid worden door particulieren, …
 • Het is aanbevolen om vluchtige opschriften te vermijden die verband houden met het evenement waarop de maskers worden uitgedeeld. Zo kunnen ze later in andere omstandigheden gemakkerlijker worden hergebruikt.
 • Deze maskers kunnen gewassen worden met water (minstens 60°) en zeep.

Chirurgisch masker en FFP2-ademhalingsmasker

 • Deze wegwerpmaskers die gedurende korte tijd gebruikt kunnen worden, zijn voornamelijk gemaakt van een niet biologisch afbreekbaar aardoliederivaat en polypropyleenmateriaal (plastic). Ze worden zeer weinig gerecycleerd, omdat ze als mogelijk besmettelijk afval worden beschouwd als ze eenmaal gedragen zijn.
 • Aan het einde van het gebruik is het aan te raden om ze in gesloten plastic zakken in de vuilbak te gooien. 
  Meer informatie over het gebruik van maskers op de officiële website:  https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Vizier:

Het vizier is een beschermende maatregel naast het masker om het risico op besmetting via de ogen verder te verminderen, maar is geen vereiste voor dagelijks gebruik.
Indien het gebruik van een vizier noodzakelijk is, wordt aanbevolen om geen vizieren te gebruikendie gemaakt zijn van polymethylmethacrylaat (afgekort PMMA), beter bekend onder de handelsnaam plexiglas. Geef liever de voorkeur aan vizieren in gerecycleerd polyethyleentereftalaat (PET).

Handschoenen

Het dragen van wegwerphandschoenen is momenteel op vele openbare plaatsen niet verplicht, maar kan in sommige sectoren (bijvoorbeeld voor mensen die in de gezondheidszorg werken) wel verplicht zijn.

Ze kunnen in bepaalde contexten onmisbaar zijn als ze op de juiste manier worden gebruikt en verwijderd.

Vergeet niet dat regelmatig de handen wassen een doeltreffende manier is om zich te beschermen tegen COVID-19 en dat het dragen van handschoenen waarop het virus aanwezig kan zijn, een risico op besmetting inhoudt als u uw gezicht ermee aanraakt.

Afhankelijk van het gebruik en omwille van de gezondheidscrisis is het aan te raden om te kiezen voor duurzamere latexvrije wegwerphandschoenen.

Aan het einde van het gebruik wordt aanbevolen om ze in afgesloten plastic zakken in de vuilbak te gooien om zo mogelijke besmetting te voorkomen. 

Scheidingswanden

Deze transparante of ondoorzichtige beschermings- en scheidingsoplossingen voldoen aan de circulaire criteria en principes die in het thema MEUBILAIR werden uitgewerkt.

In de gezondheidscontext van COVID-19 wijzen wij niettemin op de volgende aanbevelingen:

 • Kies beter geen transparante scheidingswanden in polymethylmethacrylaat (afgekort PMMA of plexiglas onder zijn handelsnaam) dat bestaat uit kunststoffen die na verloop van tijd ondoorzichtig worden of gemakkelijk krassen vertonen. Kies liever voor een alternatief en stimuleer hergebruik. De oplossing in gelaagd glas biedt voordelen op het vlak van duurzaamheid, ook al is de productie ervan ook energie-intensief.
 • Voor ondoorzichtige scheidingswanden gaat de voorkeur uit naar gerecycleerde, herbruikbare en recycleerbare materialen (bv. onbedrukt karton).
 • Geef de voorkeur aan bestaande, vaste installaties op de plaatsen waar het evenement doorgaat. En in het geval van verwijderbare scheidingswanden moet u erop toezien dat ze worden bewaard en beschermd tijdens alle fasen van de logistieke cycli, zodat ze kunnen worden hergebruikt.

Signalisatie

De gezondheidscontext verhoogt de productie van communicatiemedia om het publiek te informeren over de te nemen maatregelen en om het publiek door de ruimte te leiden volgens de principes van fysieke afstand en het beheer van mensenstromen.

Richtinggevende of informatieve communicatie of bewegwijzering voldoet aan de circulaire criteria en principes die in het thema SIGNALISATIE uitgewerkt werden.

Cateringdiensten (eten en drinken)

De evenementcatering moet zich eveneens aanpassen aan de gezondheidscontext, in lijn met de circulaire principes die in het thema VOEDING werden uitgewerkt.

De volgende specifieke aanbevelingen voor dit soort diensten moeten worden vergeleken met en bekrachtigd door de geldende normen en kunnen het voorwerp uitmaken van circulaire maatregelen die op andere thema’s zijn gebaseerd.

 • Voeding en dranken in zelfbediening moeten vooraf worden gedoseerd in een verzegelde verpakking, idealiter gemaakt van gerecycleerd karton (hetzelfde geldt voor het serviesgoed).
 • Voor onverpakt voedsel kunnen beschermende scheidingswanden worden aangebracht, moeten maskers worden gedragen en moeten de regels inzake hygiëne en afstand worden nageleefd (zie vorige punten).
 • Er moeten genoeg gedecentraliseerde servicepunten worden ingericht om een massale toestroom van mensen te voorkomen (thema MEUBILAIR).
 • Behandeling van cateringmateriaal:

– Herbruikbaar serviesgoed en bestek, alsook glazen en ander cateringmateriaal moeten altijd bij hoge temperaturen (> 70 °C) worden gereinigd.

– Het is verboden om met de hand af te wassen in de spoelbakken.