Bewegwijzering is kortstondig en niet ecologisch omdat het vaak wordt gemaakt van kunststof of petroleumderivaten.

Het antwoord van de eventsector

Een rol te spelen

 

DE GROTE TE RESPECTEREN PRINCIPES

Les grands principes à respecter 1 ( signalétique ) NL

Tijdens het ontwerp: 

1.

Signalisatie-elementen ontwerpen zodanig dat ze herbruikbaar en optimaal zijn voor transport, logistiek en opslag.

2.

Kiezen voor grondstoffen als hout, metaal, glas, enz die gemakkelijker te recycleren zijn.

3.

De afdrukzones zo veel mogelijk beperken en kleurafdrukken op grote vlakken vermijden om het inktverbruik te beperken.

Les grands principes à respecter 2 ( signalétique ) NL

Tijdens de productie:

4.

Het ontwerp van demonteerbare systemen aanmoedigen waarbij alleen verouderde onderdelen moeten worden aangepast.

5.

Vervuilende materialen zo veel mogelijk vermijden en de voorkeur geven aan duurzame materialen en/of gerecycleerde materialen.

6.

De voorkeur geven aan ecologisch drukwerk.

Les grands principes à respecter 3 ( signalétique ) NL

Tijdens de reparatie:

7.

Rekening houden met de stevigheid van de materialen.

8.

Intern een systeem en middelen voor kleine reparaties opzetten.

9.

Partnerschappen opbouwen met gespecialiseerde actoren voor grotere reparaties en/of herfabricage.

De sleutelwoorden zijn

Creativiteit.

Uw enige grens is uw creativiteit en die van uw partners, wees in staat om ecodesign en esthetiek te combineren.

Hergebruik en reparatie.

Durf voor meer duurzaamheid.

Anticipatie.

Denk aan recyclage vanaf de ontwerpfase.

Bewustmaking van de deelnemers.

Om uw benadering duidelijk te maken, is het essentieel om deze uit te leggen.

Samenwerking.

Overweeg lokale partnerschappen die ook banen kunnen creëren en op de lange termijn deze effecten bij de autoriteiten bevorderen om te profiteren van extra stimulansen op basis van een percentage van de bespaarde kosten.

Informatiemuur / Nuttige links

Het gebruik van plastic moet worden beperkt.

Naast het feit dat ze vervuilend zijn en een bron van gezondheidsproblemen voor levende wezens zijn, laat de recyclage van kunststoffen slechts zeer zelden de productie toe van voorwerpen met een gelijkwaardige “materiële waarde”. Het is daarom bijna onmogelijk om een upcycling-aanpak te ontwikkelen.

ESTIA heeft aangetoond dat de belangrijkste milieueffecten tijdens de levenscyclus van het bord zich voordoen bij de winning van primaire grondstoffen, bij de vervaardiging van het bord en op het einde van de levensduur, als het bord niet wordt hergebruikt of gerecycleerd.

Hout, een ideaal materiaal

Edel, zinnelijk en esthetisch gezien is hout het ideaal onderdeel voor de vervaardiging van bewegwijzering. Daarnaast zijn er veel bronnen van teruggewonnen hout. Inderdaad, dit materiaal kan gemakkelijk afkomstig zijn van meubilair, pallets of omvangrijke artikelen van evenementen of bouwplaatsen.

Met het oog op een zo milieuvriendelijk mogelijke bewegwijzering maken de winkels van het netwerk Biocoop sinds 2016 gebruik van borden in bioplastic op basis van algen voor hun bewegwijzering.

Met de productie van een bioplastic bestaande uit 50% specifieke algensoorten, biedt Algoblend© een alternatief voor alles van plastic.

HP heeft een nieuwe technologie ontwikkeld, namelijk HP Latex. Het is een duurzaam digitaal printproces op basis van oplosmiddelvrije inkten, dat jarenlang printen garandeert.

Het Zero Afval Salon, een initiatief door Leefmilieu Brussel,  is een gratis en duurzame conferentie in Thurn & Taxis. Verschillende organisaties en exposanten stellen er hun projecten voor.

Minder zien

Download

Concrete oplossingen

download
PDF

Van preventie tot storten, ontdek hier de belangrijkste oplossingen voor de circulaire optimalisatie van dit thema.

resultaat-
-metingen

download
PDF

Bij een duurzaam project hoort een ernstige rapportering. Vind hier resultaatindicatoren en -metingen om een project te kunnen evalueren.


Checklist

download
PDF

Een checklist om niets te vergeten voor, tijdens en na uw evenement.

Volledige

dossier

download
PDF 

Het volledige dossier met de uitdadingen, de oplossingen, de resultaatmetingen en de checklist.