1.

Beperk
voedselverspilling tot een absoluut minimum.

2.

Geef de voorkeur aan
producten met de beste milieu-impact op het vlak van productie.

3.

Ga op zoek naar
gelabelde leveranciers en producten.