4.

Eco-ontwerp van meubilair stimuleren om het juiste evenwicht te vinden tussen design en duurzaamheid om de herstelbaarheid, de upcycling en zelfs de remanufacturing te bevorderen.

5.

Samenwerkingsverbanden creëren met partners voor herstel en hergebruik.

6.

De beschermingsprocessen tijdens de logistieke fasen aanpassen om deze milieuvriendelijker te maken en minder afhankelijk van eenmalig te gebruiken kunststoffen.