1.

Dematerialiseren van de evenementervaring en kiezen voor soberheid in de keuze van de goodies.

2.

Integreren
van « nuttige » en « verantwoorde » benaderingen, rekening houdend met het respecteren van de normen voor de werknemers en het verminderen van milieu-effecten.

3.

Betrekken
van klanten en partner-leveranciers bij de reflectie en bewustwording omtrent de goodies om verantwoordleijkheden te delen.