4.

De deelnemers zo goed mogelijk informeren over de beschikbare zachte/alternatieve mobiliteits-oplossingen.

5.

De voorkeur geven aan leveranciers in de buurt van het evenement.

6.

Het transport en de verplaatsingen stroomlijnen.